Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny"Olimpijczyk"w Gdańsku im. Heleny Rakoczy